بازی 2 (چهار ماه دوم زندگی یاشار)

بازی کردنهای نفس مامان تو 4 ماه دوم زندگیش به روایت تصویر:ماچ

**********

**********

**********

**********

**********

**********

وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم و تو  قرار زندگیم باشی… از هر چه قرار است غیر تو باشد… خواهم گذشتقلب

/ 0 نظر / 144 بازدید