اینا چند تا از عکسهاییه که مامانی از خواب زیبای یاشار تو ماه سوم زندگیش گرفته:

آروم بخوابی نازنینم

فرشته زیبای من

پسر شیرین مامان

آروم جونم

شششششششششششششششششششششقلببغلماچ